Wat is Fast Forward Dermatology?

De verhoudingen binnen de zorg verschuiven in rap tempo. Nieuwe technologieën maken veel meer mogelijk. Niet alleen in een ziekenhuis, maar zeker ook daarbuiten. Meerdere nieuwe spelers zijn betrokken bij deze ontwikkelingen. Zo worden zorgprofessionals, maar zeker ook patiënten, gedwongen om mee te veranderen.

Maar dit biedt ook enorme kansen! Al langer bestaande problemen kunnen tegenwoordig worden opgelost met behulp van nieuwe (digitale) technologieën. Ook komt er ruimte voor nieuwe inzichten en wordt er meer nadruk gelegdop preventie. Door digitalisering zijn vernieuwingenin gezondheidzorg potentieel overal toepasbaar zonder locatie beperking.

Een aantal partijen heeft het initiatief genomen om de grootste uitdagingen aan te pakken middels een beweging. Deze beweging is gericht op het hacken en schalen van nieuwe oplossingen rondom specifieke uitdagingen binnen de DERMATOLOGIE. Deze uitdagingen willen we oppakken met alle stakeholders in dit veld.

Deze beweging heeft als doel (digitale) vernieuwing binnen de huidzorg te versnellen. Hierbij richten we ons dit jaar op Jeuk . Teams kunnen zich inschrijven met bestaande of nieuwe ideeën. Zolang het concept maar bijdraagt aan de uitdagingen binnen de scope. Bij Fast Forward Dermatology stimuleren wij nieuwe samenwerkingen tussen alle partijen binnen en buiten de zorg. Alleen zo kunnen we deze vernieuwing versneld vorm geven!