Wat is een hackathon?

Een hackathon is een evenement waarin teams bestaande uit deelenemers van verschillende achtergronden en aanvullende expertise samen moeilijke uitdagingen uitgaan. Ik korte tijd worden verschillende stappen doorlopen om ten eerste het probleem goed te doorgronden om vervolgens innovatieve oplossingen te bedenken.